Posts Tagged ‘human resource managemnet’

Employer branding in zijn kinderschoenen

april 18, 2010
Hello world! De klassieke openingszin van vele applicaties en toepassingen op het internet wanneer zij het eerste levenslicht zien. Voor werkgevers is dit net hetzelfde, vele bedrijven bestaan al jaren, maar gaan vandaag moeten beginnen om hun echt als een werkgever te gaan gedragen. Hello employee! Zou de eerste zin moeten zijn op hun intranet, website, interne brochure,.. om de start van een nieuw hr-beleid in te luiden. Een beleid waar de werknemer niet gezien wordt als een instrument, maar als een volwaardig deel van de organisatie. Waarin de werkgever beseft dat de werknemer het grootste deel van zijn leven doorbrengt onder zijn dak, waardoor dit ook zo aangenaam mogelijk moet gemaakt worden. Zodat hij/zij de steeds toenemende werkdruk kan blijven volgen en kan blijven presteren. Eigenlijk vertelt deze zin ook maar een half verhaal. Het draait natuurlijk niet enkel om de huidige werknemers, hoewel zij de basis vormen van al uw hr-communicatie, ook de toekomstige werknemers mogen niet vergeten worden. Een mooie, steeds meer vernoemde term waaronder we dit verzamelen is Employer Branding.

Een sexy Engelse term waar er in de marketing zoveel van zijn, maar een term die een steeds belangrijkere rol gaat spelen op de wereldwijde arbeidsmarkt en dat in alle sectoren. Hoewel sommigen denken dat we al ver vooruit zijn, toch staat de hr-wereld nog maar aan het begin. Ikzelf ben reeds enkele jaren intensief bezig met alles wat met employer branding te maken heeft. Zowel offline als online. Een markt die ik elke dag zie groeien en veranderen en maar al te graag mijn steentje hieraan bijdraag. Begrijp me niet verkeerd, ik heb weinig kaas gegeten van vakbonden, payroll en andere hardcore hr business. Nee, ik focus mij op dat kleine vaak op de achtergrond geraakte stukje van human resource management, namelijk het communicatiestukje. Een deeltje dat door de drukke agenda en soms beperkte budgetten door hr managers meer als een last wordt beschouwd dan een opportuniteit. Terwijl employer branding en rekruteringscommunicatie naar mijn mening een deel uitmaken van de basis voor een werkvloer met wereldklasse. Ik zal mij dan ook vooral buigen over hiermee gerelateerde onderwerpen, hoewel ik mij ook wel eens durf wagen aan die andere meer rationele hr-vraagstukken. Ik heb zeker niet alle wijsheid in handen en geen glazenbol, maar de dagelijkse ervaring en drive om bedrijven het belang van employer branding te doen inzien, geeft mij de moed om hierover te schrijven op mijn bescheiden blog. Als ik met deze blog al maar één hr manager kan overtuigen om meer te gaan investeren in zijn interne en externe communicatie of één marketingstudent(e) kan inspireren om voor een hr-communicatiebureau te kiezen i.p.v. het gebruikelijke sexy pr- of marketingbureau, dan ben ik geslaagd in mijn opzet. En last but not least, hopelijk leer ik veel bij van andere evangelisten of ninja’s die hun mening hier in hun reacties willen delen.

Ik verklaar deze blog voor geopend.

En nee employer branding is niet het bovenstaande beeld in een advertentie in de Jobat vlammen. Just so you know 😉

Groeten HR Brand Boy